2012-01-07

Drivmedel

Vi äter på lokala restaurangen Papa Joe. Medan vi slafsar i oss kör vi en kombinerad frågesport snedstreck allmänbildningsutbildning där jag ställer snabba frågor och barnen får räcka upp handen om dom kan svaret.

Pappa: bilar behöver ett så kallat drivmedel för att komma någonstans här i
världen. Kan ni nämna ett sådant drivmedel?

Ingen räcker upp handen

Pappa: det börjar på B.

Johannes: bensin!

Pappa: bra!
Sofia: och jag som tänkte på brännvin

Inga kommentarer: