2012-08-07

Pressade frågor


 Ibland är rubriker lite diffusa. De väcker mer frågor än ger svar.

Blev den som attackerade mosad fast att denne befann sig bakom attacken?

Var det en hämndattack av någon som blivit mosad, eller hittades en person
mosad efter attacken och man har nu konstaterat att denne mosade låg bakom
attacken?

Och inte nog att rubriken är diffus. Den är ju felstavad också...
...

1 kommentar:

Helena m. 4 sa...

nä, jag tror att det är någon som blivit täckt av mossa som låg bakom attacken...
- typ