2012-03-10

Otacksamma ungar

Man offrar sig och gör sig till för sina barn och så är dom bara så otacksamma. Här har ni ett exempel. Vi åkte hela vägen till Australien för att barnen skulle få leka och roa sig i flygplatsens lekhörna. Och dom bara vill inte.

Inga kommentarer: