2012-03-24

Searobbers party


Frun tänkte att jag skulle filma på dagens födelsekalas. Hon tänkte också att jag ska ha en lapp för ögat. Jag konstaterade på generalrepetionen (vi brukar kalla den THE REHEARSAL) att det blir lite utmanande då jag riskerar att gå in i väggar och eldstäder.

Jag fick igenom en kostymändring och kommer nu skrämma ungar på detta sätt istället:

Inga kommentarer: