2012-05-27

Förbannad lögn och Aftonbladet

Just nu har 100% svarat "ja" på min bloggenkät på frågan:  

Har du någonsin varit inne på bloggen "Så vits jag kan se"?

Kan jag nu dra slutsatsen att alla bloggläsare i världen, eller i alla fall i Sverige läser min blogg.

Nej naturligtvis inte, det förstår ju de flesta utan några vittgående statistiska kunskaper. Eftersom enkäten uteslutande finns på min blogg kommer alla som svarar sanningsenligt trycka på "ja".

En sådan enkät gör ju bara en totalt korkad människa eller en vitsig bloggare tänker ni. Men tyvärr är det mycket långt ifrån sanningen. Den här typen av totalt värdelösa enkäter finns på kvällstidningarnas nätsidor. Och hade journalisterna nöjt sig med det hade man kunnat avfärda det som korkad journalistik. Men det är mycket värre än så. Kvällstidningarna gör också "nyheter" av korkade enkäter.

Jag har sett många exempel genom åren men förstapriset tar nedanstående enkät från Aftonbladet.se:
 
källa: Veckovis
Utan att ha bevis på det skulle jag kunna tänka mig att resultatet från denna undersökning sedan använts i artiklar på Aftonbladet.

För den som har läst lite mer statistisk teori är det mycket lätt att hitta mindre allvarliga, men lika felvisande undersökningar som används av både morgon-och kvällspress. Journalister får inte (vad jag vet) någon utbildning i journalistik men får i sin yrkesutövning göra och tolka statistiskt material. Jag minns att på en av grundkurserna i statistik hade vi en bok om källkritik som var fullproppad med exempel på felaktigt ställda frågor och felförtolkningar av enkätresultat som blivit till artiklar i tidningar.

När du läser sanningarna i tidningen framöver bör du alltså vara kritisk, inte bara mot allt de fritt ljuger ihop, vinklar och skapar genom provokation i kvällspressen, men också mot till synes seriösa artiklar i seriösa tidningar som bygger på ogenomtänkt eller feltolkad statistik.

Och ni har ju hört det förr. Det finns lögn, förbannad lögn och Aftonbladet

...

Inga kommentarer: