2012-06-05

Only one paperclick away

Gammelmedierna ser upplagorna minska och minska på grund av alla alternativ på internet.

Nu har många av dem insett att utvecklingen inte går att stoppa. Några tar till och med till sig ideer från internet och för in dem i papperstidningarna. Kreativt och nytänkande!

Snodd från VeckoVis