2012-08-14

Per A:s språknämnd kollar på land och ländare

På dansk radio idag talade dom om Europakrisen. Reportern talade om "Grekenland" hit och "Grekenland" dit. Jag är ganska trött på Europakrisen och jag började istället fundera på att danskarna ju följaktligen borde kalla greker för grekener. Men dom kallar dom för greker.

Detta tankespår öppnade en avgrund av oregelbundenhet i benämningar av länder och dess invånare i de nordiska språken. För enkelhetens skull, låt oss hålla oss till svenskan, och låt oss endast hantera några få exempel:

Det heter Grekland och greker. Här tar man stavelserna innan -land och lägger till -er. Men det heter Holland och holländare. Här behåller man landet och gör flertal av det ordet. Det heter England och engelsmän. Se där. Plötsligt hittar man på att lägga till en -els stavelse och helt oprovocerat flytta man dit en -man stavelse i flertal. Ytterst märkligt! Om vi åker hem har vi Sverige och svenskar. Men alltså hallå. Här drar man till och förändrar det mesta. Helt oförståelig förändring.

Det måste till en förändring!

Alternativ 1:
Grekland och Greker
Holland och Holer
England och Enger
Sveland och Sveér

Alternativ 2:
Grekland och Grekländare
Holland och Holländare
England och Engländare
Sveland och Sveländare

Alternativ 3:
Grekland och Grekelsmän
Holland och Holelsmän
England och Engelsmän
Sveland och Sveelsmän

Altervativ 4:
Grekland och Greknskar
Holland och Holnskar
England och Engskar
Sverige och Svenskar

Per A:s språknämnd förespråkar antingen alternativ 1 då det är enklast, eller alternativ 4 för det är svenskt. Vilket förespråkar ni?


3 kommentarer:

Jess sa...

Om jag måste välja så helt klart alternativ 1 som är enklast i längden tror jag! :)

Hörni sa...

Alternativ två är enkelt och bra. :)

Per A sa...

jag går helt enkelt vidare till svensk språknämnd med 1 och 2 så får dom bestämma vidare...